Kategorie
Kategorie

AQUASTERIL CAMP Dezin.vody přípr.5x20l

AQUASTERIL CAMP Dezin.vody přípr.5x20l
Výrobce: ČR
Model: AQUA781120
Dostupnost: Skladem
Cena 200 Kč 200
Bez daně: 165 Kč
Množství:  

Souprava na přípravu mikrobiálně nezávadné vody. Vhodná k:

- likvidaci bakterií, virů a prarazitů ve vodě
- dlouhodobé konzervaci vody
- náhradě převařování vody
- zamezení střevních potíží způsobených mikrobiologicky závadnou vodou
Souprava je určena pro dezinfekci vody v nouzových a polních podmínkách. Souprava obsahuje pět modrých a pět červených sáčků speciální chemikálie. Jeden modrý a jeden červený sáček slouží k přípravě vždy dvaceti litrů vody. Lze tak připravit 5 x 20 = 100 litrů pitné vody.

Voda upravená soupravami AQUASTERIL je vhodná pro pití a vaření, přípravu nápojů, mytí potravin, osobní hygienu, omývání ran a další podobná použití při turistice, kempování, výpravách a pobytech na místech bez zdrojů vody známé nebo hygienicky bezpečné kvality.

 Soupravy AQUASTERIL jsou určeny pro nouzovou přípravu mikrobiální nezávadné vody v případech, kdy není k dispozici jiný zdroj vody bezpečné kvality. Souprava AQUASTERIL je určená k likvidaci mikroorganismů, včetně bakterií, virů a parazitů ve vodě, dlouhodobé konzervaci vody, dezinfekci vody špatné, nebo neznámé kvality, jako náhrada převařování vody, k zamezení střevních potíží způsobených použitím závadné vody.

 Úprava vody systémem AQUASTERIL nemění chemické a vjemové vlastnosti vody a je proto výhodné vybrat k úpravě vizuálně co nejčistší vodu z dostupných zdrojů.

AQUASTERIL je schválený rozhodnutím Hlavního hygienika české republiky č. HEM-3244-26.5.00/23277.

Souprava AQUASTERIL sestává z dezinfekčního činidla A a dechloračního činidla B. Pokud je k upravované vodě přidáno pouze činidlo A, pak je voda chráněná před sekundární mikrobiální kontaminací - v případě že je takto upravená voda uzavřená v nádobě, je možné ji uchovávat po dobu cca 6 měsíců bez nebezpečí zkažení vody. Po aplikaci dechloračního činidla B, je doporučené spotřebování do 2 dní. Životnost soupravy je 5 let.

5 dávek na 20 litrů upravené vody každá.  Rozměry: 120mm x 85mm x 20mm

Množství upravené vody: 5 x 20 litry = 100 litrů
Technologie: dezinfekce (a následná dechlorace)
Hodnoty vstupní vody: povrchová voda, podzemní voda
Garantované hodnoty výstupní vody: bezpečná voda (voda určená k pití)
Přiložená dokumentace k výrobku: Návod k použití (CZ)

Survival Shop Vlkodlak.cz