Kategorie
Kategorie

Doplněk bojové lékárničky

Doplněk bojové lékárničky
Výrobce: ČR
Model: SURVIVAL-459
Dostupnost: Skladem
Cena 42 Kč 42
Bez daně: 35 Kč
Množství:  
V tomto balíčku naleznete drobné zdravotnické vybavení, sloužící jako doplněk lékárničky do drsných podmínek a pro krizové situace:

 2x  Injekční stříkačka – Slouží k injekční aplikaci léků a očkovacích látek a dále k práci s různými tekutinami ať už v lékařství nebo i při opravách a údržbě výstroje, strojů a elektroniky.
2x    Injekční jehla – Slouží k injekční aplikaci léků a očkovacích látek, ale svým ostrým hrotem může posloužit i jako drobný chirurgický nástroj pro vytažení třísek, čištění ran, propíchnutí puchýřů a abscesů.
2x   Desinfekční polštářek – Napuštěný čistým alkoholem. Slouží k desinfekci místa vpichu před vpravením injekce, k vyčistění drobné oděrky či poranění. Dobře však poslouží i k vyčištění čoček dalekohledu a pozorovacích přístrojů, k očištění zoxidovaných kontaktů elektroniky nebo jako hořlavý základ pro rozdělání ohně.
   Ochranné rukavice – bezpečná ochrana před kontaminací zranění vlivem špinavých rukou ošetřujícího a naopak ochrana zdravotníka před nákazou při ošetřování a manipulaci s pacientem postiženým nakažlivou nemocí.

Důležitá Survival informace:

    Jak předpovědi expertů na přežití, odborníků na ochranu obyvatelstva a záchranářů,  tak i reálné zkušenosti z krizových situací a katastrof, ke kterým v minulých měsících a letech došlo, poukazují na jeden alarmující fakt. Při téměř jakémkoliv hromadném postižení velkého počtu obyvatelstva vyvstává okamžitě potřeba lékařského zabezpečení zraněných, nemocných a potenciálně ohrožených. V relativně krátkém čase je třeba podat mnoha lidem injekční formou život a zdraví zachraňující léky případně očkovací vakcíny,  nebo odebrat krevní vzorky pro laboratorní vyšetření. 
    Praxe bohužel ukázala, že ačkoliv nebývá zásadní problém dopravit k postiženým lidem přímo tyto léky, značné komplikace nastávají přímo při jejich aplikaci, kdy pro mnoho lidí nejsou často okamžitě dostupné sterilní injekční stříkačky a jehly pro bezpečnou aplikaci. 
    Bývá to způsobeno mnoha faktory. Zejména chybami v logistice zásobování, faktem, že distribuce přímo léků a vakcín má v krizi vždy okamžitou přednost před, v první fázi, „méně důležitým“ zdravotnickým materiálem až po skutečnost, že zdravotnický materiál často uloupí a zadržují členové místních mafií a gangů, kteří se pak snaží vydělat na jeho prodeji civilistům.
    To pak nutí zdravotníky používat materiál vícenásobného použití, který se však musí sterilizovat, což je časově náročné, nebo přijmout „menší zlo“ a používat jednorázové injekční prostředky opakovaně pro více lidí. Druhotná zdravotní rizika takového postupu jsou obecně známá. Proto může být vlastnictví vlastní sterilní injekční sady zcela zásadní pro zachování zdraví nebo i přežití Vás či někoho z vašich blízkých. 
    Věřím, že i Vy pro tyto věci naleznete využití v rámci vašeho výcviku, služební činnosti, či jen jako preventivní dovybavení lékárničky v autě, doma nebo do výstroje na přežití pro krizové situace.

Survival Shop Vlkodlak.cz