Kategorie
Kategorie

3M Filtr CF22 A2B2E1P3 RD, nebezpečné částice, radioaktivní částice, organické a anorganické plyny a výpary, cena za ks

3M Filtr CF22 A2B2E1P3 RD, nebezpečné částice, radioaktivní částice, organické a anorganické plyny a výpary, cena za ks
Model: DT-4036E
Dostupnost: Skladem
Běžná cena 730 Kč
Sleva platná do 9.12.2023 nebo do vyprodání zásob 7%      51 Kč
Naše cena platná ke dni 2.12.2023 679 Kč 679
Bez daně: 561 Kč
Množství:  

DT-4036E 3M Filtr CF22 A2B2E1P3 RD, nebezpečné částice, radioaktivní částice, organické a anorganické plyny a výpary, cena za ks
Filtr pro polomasky: HF-3014, HF-3024, HF-3034, HF-301, HF-302, HF-303 a celomasky FF-601F, FF-602F, FF-603F
 
Kombinovaný filtr 3M™ CF22 A2B2E1P3 RD DT-4036E nabízí ochranu proti kombinovaným částicím, organickým a anorganickým plynům a výparům a kyselým plynům a výparům. 
Vhodné pro použití s ​​celoobličejovými respirátory 3M™ FM3 a FM4 a systémem poháněným vzduchem 3M™ PF-600.
Ochrana proti organickým a anorganickým plynům a výparům
Ochrana proti kyselým plynům a výparům
Ochrana proti širokému spektru částic, mikroorganismů a enzymů 
 

  • Doporučený průmysl:
  • Stavebnictví
  • Obecná výroba
  • Heavy Industrial
  • Marine
  • Ropa a plyn
  • Farmaceutický průmysl
  • Doprava


Značka:3M™
Typ filtru: Filtry proti plynům, výparům a částicím

Nebezpečné látky:

Acetonitril, Acrylnitril, Aminy, Amoniak, Anilin, Antimonový vodík, Arzenovodík, Bakterie, Benzen, Cyklohexan, Cyklohexanol, Cyklohexylamil, Diacetanolalkohol, Diazinon, Dibenziodioxin, Dichlorbenzen, Dichroman, Dimethylamin, Dipropylenglykolmonomethyléter, Dřevní odpad a štěpiny, Enzymy, Epichlorhydrin, Epoxidová pryskyřice, Ethanol, Ethylacetát, Ethylakrylát, Ethylamin, Ethylbenzen, Fluór, Formaldehyd, Formamid, Fosforovodík, Fosgen, karbonylchlorid, Halogeny, Hexametylen, Hliník, Hydrazin, Hydrogenchlorid, Chlorid amonný, Chlorid sirný, Insekticidy, Iso-amylalkohol, Isoforon, Isopropanol, Kejda, Kobalt a jeho sloučeniny, Korund, Kouř z mědi, Křemen, Křemenné sklo, Kumen, Kyanamid, Kyanidy, Kyselina adipová, Kyselina akrylová, Kyselina aminobenzoová, Kyselina Arzenitá, Kyselina benzoová, Kyselina dusičná, Kyselina mravenčí, Kyselina octová, Kyselina peroxyoctová, Kyselina propionová, Kyselina sírová, Kyselina solná, Kyselina šťavelová, Kysličník arzenitý, Lepidla s obsahem rozpouštědel, Mangan a sloučeniny, Mastek, Měď (dýmy), Měď (prach), Methoxyethanol Me-Glykol, Methylakrylát, Methylamin, Methylcyklohexanol, Methylethylketon, Methylisobutylketon, Molybden a sloučeniny, Motorová nafta, Mramor, N-Heptan, N-hexan, Naftalen, Octan, Oxid hliníku, Oxid hořečnatý, Oxid siřičitý, Oxid zinečnatý, Palivo (motorový benzin), Parathion, Pentoxid vanadia, Petrolej, Polychlorované bifenyly, PVC, Pyridin, Radioaktivní částice, Sirouhlík, Sirovodík, Skladování a transport nebezpečných látek, Sloučeniny barya, rozpustné, Sloučeniny cínu, organické, Sloučeniny dusíku (organické), Sloučeniny uranu, Soli kyseliny arzenité, Solventní nafta, Spóry, Styren, Suřík, Tellur, Terpentýn, Tetrahydrofuran, Tetrachlorethylen, Tetrachlormethan, Thiram, Toluen, Tributyl, Triethylamin, Trichlorethylen, Trichlormethan, Trimethylbenzen, Vápno - pálené, Vinylacetát, Viry, Výtrusy z hub, Xylol, Zemní plyn, Tetrachlordifl uorethan, Nebezpečné částice včetně radioaktivních.
 
Třída ochrany: A2B2E1P3 RD
Survival Shop Vlkodlak.cz